Szybki kontakt
95 759 63 45

Klienci Indywidualni

 

Dla Klientów ceniących swój czas i pieniądze oraz tych którzy oczekują wygodnych rozwiązań proponujemy usługę Internet Banking, która daję możliwość zdalnego zarządzania swoimi finansami przez Internet.

Korzyści płynące z posiadania Internet Bankingu:

 • nieograniczony dostęp do rachunku – o dowolnej porze, z dowolnego miejsca,
 • możliwość zlecenia przelewu przez 24h/dobę,
 • możliwość zlecenia przelewu natychmiastowego (Express Elixir) – zlecenie on-line środki trafiają na rachunek beneficjenta po kilkunastu sekundach,
 • możliwość zlecenia realizowania tzw. zlecenia stałego,
 • możliwość doładowania telefonu,
 • możliwość wygenerowania wyciągów według potrzeb klienta.

Bank, kierując się rosnącymi potrzebami swoich klientów, w szczególności w zakresie mobilności, udostępnia usługę Internet Banking na urządzeniach typy smartfon czy tablet – patrz Usługi mobilne – aplikacja Nasz Bank

Aplikacja mobilna Nasz Bank jest rozszerzeniem usługi Internet Banking, a jej zadaniem jest umożliwienie korzystania z dostępu do rachunków poprzez urządzenia mobilne typy smartfon lub tablet.

Możliwości aplikacji są niemalże tożsame jak w przypadku pracy z wykorzystaniem komputera. Klient ma możliwość 24h/dobę:

 • sprawdzić stan swoich rachunków,
 • sprawdzić historię obrotów na rachunkach,
 • zlecić realizację przelewu, w tym zaczytać treść przelewu z QR kodu,
 • zlecić realizację przelewu natychmiastowego (Express Elixir) – zlecenie on-line – środki trafiają na rachunek beneficjenta już po kilkunastu sekundach,
 • doładować telefon.

Dodatkowym atutem aplikacji jest możliwość wygodnego i bezpiecznego autoryzowania składanych zleceń, gdyż aplikacja zapewnia tzw. silne uwierzytelnienie.

Dokumenty:

KANTOR WALUTOWY SGB

Usługa umożliwiająca szybką i bezpieczną wymianę waluty po atrakcyjnym kursie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

 

Zalety usługi:

 • wymiana waluty w czasie rzeczywistym (tryb online) 7 dni w tygodniu, 24h/dobę
 • atrakcyjne kursy walutowe oparte bezpośrednio o kwotowania rynkowe
 • intuicyjny serwis transakcyjny
 • wyjątkowo wygodny sposób wymiany – bez wychodzenia z domu z wykorzystaniem komputera, tabletu czy telefonu
 • brak dodatkowych opłat /usługa świadczona jest w ramach opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)/
 • możliwość zlecenia transakcji wymiany z datą przyszłą, po założonym kursie

 

Aby skorzystać z usługi należy:

 • posiadać konto złotówkowe,
 • posiadać co najmniej jedno spośród oferowanych kont walutowych (EUR, GBP, USD),
 • mieć aktywny dostęp do bankowości elektronicznej.

 

Bank różnicuje oferowane kursy walut pomiędzy transakcje zlecone do realizacji:

 • w podstawowych godzinach świadczenia usługi tj. w dni robocze, w godzinach pomiędzy 9:00 a 15:30;
 • w rozszerzonych godzinach świadczenia usługi tj.
  – dni robocze w godzinach innych niż w podstawowe godziny świadczenia usługi
  – całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych

 

Zlecając wymianę w godzinach podstawowych Klient uzyskuje korzystniejszy kurs waluty niż przy wymianie realizowanej w godzinach rozszerzonych.

Bank oferuje wymianę pomiędzy: PLN a EUR, GBP i USD

 

Regulamin i instrukcja użytkownika:

Dogodna forma zarządzania swoimi środkami poprzez usługę SMS Banking. Po otrzymaniu środków na rachunek Klient otrzymuje na telefon komórkowy wiadomość SMS w treści której znajduje się kwota jaką został uznany rachunek jak również stan wolnych środków do dyspozycji Klienta.

Klient ma prawo wyboru komunikatów, które otrzymuje przez SMS Banking:

 • zmiana salda,
 • otrzymanie wpłaty,
 • saldo codziennie o wskazanej godzinie,
 • komunikaty Banku.
 • Bank pobiera opłaty za czynności związane z SMS w wysokości określonej w obowiązującej taryfie opłaty i prowizji.

1. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR)

Służący do gromadzenia środków oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych. Przeznaczony dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Posiadaczem rachunku może być osoba małoletnia w imieniu której działa przedstawiciel ustawowy. Rozliczenia na rachunku dokonywane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej . Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu i gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(BFG).

Korzyści z posiadania ROR:

 • swobodne zarządzanie swoimi środkami,
 • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego,
 • możliwość złożenia zlecenia stałego bądź polecenia zapłaty np. za czynsz, energię gaz itp.,
 • korzystanie z międzynarodowej karty płatniczej za pomocą której można pobrać gotówkę w bankomacie, zapłacić w sklepach zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Rachunek oszczędnościowy

Służy do gromadzenia środków bieżących jednak oprocentowanych jak lokata terminowa ze swobodnym dostępem. Środki gromadzone na rachunku podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego(BFG).

Korzyści z posiadania rachunku oszczędnościowego:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku,
 • swobodne zarządzanie swoimi środkami,
 • wysokie oprocentowanie bez wyznaczania okresu deponowania.
 • możliwość złożenia zlecenia stałego bądź polecenia zapłaty np. za czynsz, energię gaz itp.

3. Rachunek a’vista:

Służy do gromadzenia środków bieżących osób fizycznych, SKO i PKZP Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu i gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(BFG).

Korzyści z posiadania rachunku a’vista:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku,
 • swobodne zarządzanie swoimi środkami,
 • możliwość skontrolowania stanu środków dzięki otrzymanej z Banku książeczce a’vista
 • możliwość złożenia zlecenia stałego bądź polecenia zapłaty np. za czynsz, energię gaz itp.

4. Rachunek oszczędnościowej lokaty terminowej

Służy do przechowywania wolnych środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony z Bankiem. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej wynosi 100,00 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym i stałym oprocentowaniu na okresy od 1 do 36 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależna jest od zdeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu oszczędnościowej lokaty terminowej. Odsetki naliczone są za okres deponowania zgodny z podpisaną umową.

Korzyści z posiadania oszczędnościowej lokaty terminowej:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku,
 • bezpieczeństwo zdeponowanych środków – BFG,
 • przedłużenie lokaty na kolejny okres bez wydawania dodatkowej dyspozycji,
 • możliwość negocjacji stóp procentowych w siedzibie banku.

Dokumenty i druki

Konsumencki kredyt gotówkowy:

Kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • posiadanie udokumentowanego źródła dochodu,
 • zabezpieczenie spłaty inne niż hipoteczne.

Parametry produktu:
Korzyści:

 • dowolny cel kredytowy,
 • łatwy i szybki dostęp do uzyskania kredytu,

 

Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR):

Kredyt skierowany do osób o stałych comiesięcznych wpływach na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • posiadanie udokumentowanego źródła dochodu,
 • posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BS w Rzepinie

Parametry kredytu:

 • minimalna kwota kredytu: 500,00zł; maksymalna: 255 550,00zł – nie więcej niż 6-cio krotność stałych miesięcznych wpływów na ROR,
 • brak minimalnego okresu kredytowania; maksymalny: 5 lat,
 • oprocentowanie: stałe – przy kredycie z terminem spłaty do 2-ch lat, zmienne – jeżeli okres spłaty kredytu przekracza 2 lata.

Korzyści:

 • możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie,
 • kredyt odnawialny, co oznacza, że każdy wpływ na ROR zmniejsza zadłużenie przy jednoczesnej możliwości ponownego wykorzystania środków, które wpłynęły,
 • możliwość podpisania nowej umowy tzw. odnowienia limitu bez konieczności spłaty wykorzystanej dotychczas kwoty kredytu.

Dokumenty i druki

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie:

Dedykowany osobom, które posiadają zdolność kredytową, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych. 30% wartości kredytu może być przeznaczone na inny dowolny cel konsumpcyjny.
Minimalna kwota kredytu to 5 000,00zł, a maksymalna 1 000 000,00zł.
Minimalny okres kredytowania to 12 – m-cy, a maksymalny 30 lat.
Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę bazową np. WIBOR i stałą marżę banku.

Korzyści:

 • skupienie całości zobowiązań kredytowych w jednym produkcie (jedna comiesięczna rata kredytowa),
 • zmniejszenie obciążenia budżetu domowego, dzięki możliwości wydłużenia okresu kredytowania (maksymalnie do 30 lat)
 • możliwość dokonania dodatkowych zakupów (do 30% wartości kredytu na dowolny cel),
 • atrakcyjne oprocentowanie.

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie:

Dedykowany osobom, które posiadają zdolność kredytową, z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny.
Minimalna kwota kredytu to 5 000,00zł, a maksymalna 100 000,00zł.
Minimalny okres kredytowania to 12 miesięcy, maksymalny: 10 lat.
Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę bazową np. WIBOR i stałą marżę banku.

Korzyści:

 • dowolny cel kredytowy,
 • możliwość wyboru długiego okresu kredytowania – do 10 lat,
 • atrakcyjne oprocentowanie.

Pożyczka hipoteczna:

Dedykowany osobom, które posiadają zdolność kredytową, z przeznaczeniem na cel nieokreślony.
Minimalna kwota pożyczki to 5 000,00zł, maksymalna: 500 000,00zł.
Minimalny okres kredytowania: 36 miesięcy, maksymalny: 30 lat.
Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę bazową np. WIBOR i stałą marżę banku.

Korzyści:

 • wnioskodawca nie ujawnia i nie jest zobowiązany do udokumentowania celu pożyczki,
 • możliwość wyboru długiego okresu kredytowania – do 30 lat,
 • atrakcyjne oprocentowanie.

Dokumenty i druki

Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie:

Dedykowany osobom, które posiadają zdolność kredytową, z przeznaczeniem na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • nabycie nieruchomości mieszkalnej,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,
 • zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
 • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 • całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w pkt 1-6,
 • refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6,
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
 • cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.

Minimalna kwota kredytu to 5 000,00zł, a maksymalna 1 000 000,00zł.
Minimalny okres kredytowania to 12 – m-cy, a maksymalny 30 lat.
Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę bazową np. WIBOR i stałą marżę banku.

Korzyści:

 • szeroki zakres celu kredytowania – z możliwością łączenia celu w zakresie od pkt 1-11
 • możliwość refinansowania już poniesionych nakładów na cele wskazane w pkt 1-6,
 • możliwość wyboru długiego okresu kredytowania do 30 lat,
 • możliwość współkredytobrania z dowolną osobą – w celu poprawy zdolności kredytowej,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy,
 • atrakcyjne oprocentowanie.

Kredyt mieszkaniowy niezabezpieczony hipotecznie:

Parametry produktu identyczne jak w „Kredycie mieszkaniowym zabezpieczonym hipotecznie” z wyjątkiem polegającym na przyjęciu innej formy zabezpieczenia spłaty kredytu niż hipoteka na nieruchomości.

Dokumenty i druki

Konsumencki kredyt okazjonalny:

Kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • posiadanie udokumentowanego źródła dochodu,
 • zabezpieczenie spłaty inne niż hipoteczne.

Parametry produktu:

 • minimalna kwota kredytu: 500,00zł, maksymalna 255 550,00zł
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym obejmującym 1rok.

Korzyści:

 • dowolny cel kredytowy,
 • łatwy i szybki dostęp do uzyskania kredytu,
 • bardzo atrakcyjne stałe oprocentowanie kredytu,
 • gwarancja niezmienności oprocentowania przez cały okres kredytowania.

Dokumenty i druki

Bank oferuje szeroką gamę kart płatniczych, jeśli nie lubisz nosić gotówki wybierz naszą kartę:

Maestro

Karta otrzymywana na wniosek klienta bez skomplikowanych formalności, możesz również wskazać osobę której będzie wydana dodatkowa karta. Dzięki Maestro masz całodobowy dostęp do Twoich pieniędzy w kraju i za granicą. Bezpłatnie wypłacasz pieniądze z sieci bankomatów SGB i BPS. Transakcje dokonywane przy użyciu karty Maestro są potwierdzane PIN–em lub podpisem, w każdej chwili możesz sprawdzić stan swojego rachunku w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej a w przypadku zagubienia karty możesz ją zablokować przez cała dobę.

Visa Elektron / Visa Elektron payWave / Visa młodzieżowa

Funkcjonalna i nowoczesna karta debetowa umożliwiająca wypłatę gotówki i realizację transakcji bezgotówkowych również w formie zbliżeniowej do kwoty 50,00 zł . Dzięki tej karcie Posiadacz ma swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez cała dobę, bezpłatnie wypłaca gotówkę z bankomatów sieci SGB i BPS oraz ma kontrolę nad finansami poprzez możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej a w przypadku zagubienia karty możesz ją zablokować przez cała dobę.

Rachunki bieżące i terminowe prowadzone w walutach wymienialnych USD; EURO; GBP. Dowolna forma wpłat i wypłat z rachunku, możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych i nieograniczony dostęp do środków na rachunku.

Jeśli posiadasz telefon komórkowy w sieci:

 • Diallo
 • Heyah
 • Orange
 • Plus na kartę
 • Polsat cyfrowy
 • T-mobile na kartę
 • Play
 • wRodzinie
 • nju Mobile
 • Virgin Mobile
 • Lycamobile

możesz doładować konto dowolnego telefonu komórkowego za pośrednictwem Internet banking dla firm. Za usługę doładowania nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata a telefon zostaje automatycznie zasilony wybraną kwotą doładowania, która obciąży państwa rachunek w naszym Banku.

Dzięki unijnym przepisom dokonywane przez Ciebie płatności elektroniczne stają się tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Oto przykłady […]

Szanowni Klienci,
rozumiejąc trudną sytuację w jakiej się Państwo znaleźliście pragniemy poinformować, że Bank Spółdzielczy w Rzepinie opracował specjalną procedurę COVID, w oparciu o którą zarówno osoby fizyczne jak i firmy dotknięte skutkami zagrożenia epidemicznego, związanego w wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2, mogą ubiegać się o odroczenie spłat rat zobowiązań kredytowych zaciągniętych w naszym Banku.
Aby w tych trudnych chwilach nie obciążać dodatkowo Państwa finansów informujemy, że Bank nie pobiera żadnych opłat zarówno za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku dotyczącego odroczenia spłat jak również za odpowiednie zmiany w umowie o kredyt.

1. Osoby fizyczne mogą wnioskować o:
a) prolongatę rat kapitałowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
b) prolongatę rat kapitałowo-odsetkowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie
c) przesunięcie terminu odnowienia kredytu/limitu w ROR na okres max do 30.09.2020 r. (nie dotyczy automatycznych odnowień co 12 miesięcy)

2. Osoby prawne mogą wnioskować o:
a) prolongata rat kapitałowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
b) prolongatę rat kapitałowo-odsetkowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
c) przesunięcie terminu odnowienia kredytu na dzień maksymalnie 30.09.2020 r.

Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o zawieszeniu spłat kredytu będzie złożony przez Klienta wniosek, który można złożyć za pośrednictwem tradycyjnej poczty jak również poczty elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie).

Kroki jakie należy podjąć w celu skutecznego wnioskowania o odroczenie spłat rat kredytu:

Ważne informacje:
1) wszystkie dokumenty należy kierować na dedykowany adres mailowy tj. covid@poczta.bsrzepin.pl
2) bardzo ważnym jest aby we wniosku szczegółowo opisać uzasadnienie – jaki wpływ ma lub miał stan zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem koronawirusa na sytuację finansową klienta skutkująca koniecznością wnioskowania o prolongatę w spłacie kredytu

Pliki do pobrania:


Zastrzeganie kart:

Numery telefonów dostępne całą dobę:

 • 22 / 515 31 50
 • +48 22 / 515 31 50 (dla dzwoniących z zagranicy)

©2021 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Rzepinie.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin