Szybki kontakt
95 759 63 45

Struktura Banku

 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie działa na terenie powiatów: słubickiego, krośnieńskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego, świebodzińskiego, sulęcińskiego, żarskiego, z siedzibą centrali w Rzepinie.

Bankiem kieruje i zarządza Zarząd Banku Spółdzielczego, który jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu banku i jego jednostek organizacyjnych.


Skład Zarządu Banku Spółdzielczego

 • Andrzej Radecki – Prezes Zarządu BS w Rzepinie
 • Piotr Radlicki – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 • Magdalena Szawelska – Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

 

Bank posiada jednostki organizacyjne:

 • Centrala i Oddział w Rzepinie
 • Oddział w Gubinie
 • Oddział w Cybince z Filią Maszewie
 • Oddział w Słubicach

Rada Nadzorcza

 • 1. Tomasz Przybył – Przewodniczący RN
 • 2. Elżbieta Piórkowska- Z-ca Przewodniczącego RN
 • 3. Łucja Józefiak- Sekretarz RN, Przewodniczący KA
 • 4. Wiesław Kozinoga- Członek RN,
 • 5. Danuta Łojek Szczepańska – Członek RN
 • 6. Ryszard Rękawek- Członek RN
 • 7. Włodzimierz Rogowski- Członek RN
 • 8. Małgorzata Zator – Członek RN

Bank należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej zrzeszonej w SGB Banku w Poznaniu.

©2021 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Rzepinie.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin