Szybki kontakt
95 759 63 45

Rys historyczny

Działacze społeczni i przybyli ze wschodu osadnicy Rzepina i okolic , postanowili założyć w Rzepinie bank na wzór Kas Stefczyka. Pomysł ten uzyskał poparcie i w dniu 27 kwietnia 1947 roku odbyło się pierwsze organizacyjne Walne Zgromadzenie w którym uczestniczyły 22 osoby. Walne Zgromadzenie przyjęło Statut a tym samym powołało do życia Bank Ludowy w Rzepinie jako spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością, który został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym Wydział Rejestrowo Handlowy w Gorzowie Wlkp. w dniu 17 lipca 1947 pod nr RS 124.

Pierwszy Zarząd Banku składał się z 3 osób – działaczy społecznych. W początkowej fazie działalności bank zatrudniał tylko 2 pracowników: kierownika banku jednocześnie księgowego i kasjera banku.

Na przełomie lat 1949 -50 zachodzą zmiany wynikające z dekretu o reformie bankowej z dnia 25.10.1948r. na mocy którego Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Poznaniu mający nadzór nad powstającymi w terenie Bankami , polecił naszemu bankowi zmienić nazwę Banku Ludowego w Rzepinie na Gminną Kasę Spółdzielczą w Rzepinie i taką też nazwę przyjął co jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. w dniu 12.08.1950 roku.

W miarę umacniania swej działalności polegającej na przejęciu rozliczeń organizacji spółdzielczych bank nasz przejął kasowość wszystkich GS z terenu działania oraz pracowników pełniących role kasjerów, tym samym zwiększając zatrudnienie i rozszerzając teren działania na Boczów, Gądków Wielki, Ośno Lubuskie.

W wyniku dalszych przemian bankowości kolejne zmiany następowały:

  • w 1954 roku zmieniono nazwę banku na „Kasę Spółdzielczą w Rzepinie”,
  • w 1962 roku zmieniono nazwę banku na „Bank Spółdzielczy w Rzepinie”

Kolejne zmiany nastąpiły w 1975 roku po powołaniu Banku Gospodarki Żywnościowej, który był dla BS centralą rewizyjną i finansową.

Zmiany ustrojowe dokonane po roku 1989 spowodowały potrzebę reformy spółdzielczości bankowej, wyrazem tego była ustawa z 24.06.1994r. o restrukturyzacji BGŻ i banków spółdzielczych. Następstwem tej ustawy było powołanie Regionalnego Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu, który zrzeszył banki spółdzielcze z regionu Wielkopolski.

Przeobrażenia polityczno – społeczne i gospodarcze przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nie ominęły naszej Spółdzielni. Bank wyposażony został w sprzęt komputerowy poprawiający sprawność obsługi klientów. Wychodząc na przeciw potrzebom swych klientów BS wprowadził dwuzmianowy system pracy.

Wymogi kapitałowe stawiane Bankom spółdzielczym spowodowały konieczność ich łączenia się. Bank Spółdzielczy w Rzepinie z dniem 01.01.1999 roku przyłączył BS w Cybince i BS w Gubinie, które są obecnie jego oddziałami.

Bank Spółdzielczy w Rzepinie znając potrzeby lokalnego środowiska dostosowuje ofertę do potrzeb Klientów. Prowadzi obsługę ludności, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada bogatą ofertę zawierającą lokowanie środków, działalność kredytową i rozliczeniową – zapewnia pełny zakres usług bankowych.

©2021 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Rzepinie.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin