Szybki kontakt
95 759 63 45

Zastrzeganie elektronicznych kanałów dostępu

Obawiasz się, że Twoje indywidualne dane uwierzytelniające (identyfikator, hasło) wykorzystywane w elektronicznych kanałach dostępu (bankowości elektronicznej) trafiły w niepowołane ręce, nie zwlekaj dokonaj ich zastrzeżenia. Blokadę można zlecić na kilka sposobów:

1. Poprzez wysłanie na nr tel. + 48 661 005 354 SMS:

  • w przypadku gdy SMS-a wysyłamy przy użyciu telefonu wskazanego w Banku, powinna brzmieć:
    BI#identyfikator
    (gdzie identyfikator to Pana/Pani ośmiocyfrowy nr NIK, nr służący do logowania do usługi Internet Banking),
  • b) w przypadku gdy SMS-a wysyłamy przy użyciu telefonu nie wskazanego wcześniej w Banku, powinna brzmieć:
    BI#identyfikator#PESEL
    (gdzie identyfikator to Pana/Pani ośmiocyfrowy nr NIK, nr służący do logowania do usługi Internet Banking, a PESEL jest Pani/Pana osobistym nr PESEL),

Wykonując zastrzeżenia w powyższy sposób, na telefon z którego wysłano SMS otrzymacie Państwo zwronie wiadomość potwierdzającą, że usługa Internet Banking dla identyfikatora … została zablokowana.

lub

2. Poprzez zalogowanie się go usługi Internet Banking, przejście do części Ustawienia, następnie Kanały Dostępu i Urządzenia, ostatecznie w części Internet wybór funkcji Zablokuj.

lub

3. Poprzez telefoniczne zlecenie dokonania blokady. Przy czym blokada zlecona w takiej formie, możliwa jest pod każdym z numerów telefonów służących do kontaktu z poszczególnymi placówkami banku, jednak wyłącznie w godzinach pracy banku.

UWAGA:
Należy pamiętać, że blokada dokonywana jest w celu zabezpieczenia danych i środków zgromadzonych na Państwa rachunkach, wobec czego jest operacją zdalnie nieodwracalną. Ponadto jej wykonanie powoduje również odłączenie urządzenia mobilnego, które służyło do mobilnego dostępu do rachunków np. smartfon. Wznowienie możliwości korzystania z usługi, wymaga osobistej wizyty w placówce banku w celu uzyskania nowego identyfikatora i jednorazowego hasła, a połączenie urządzenia mobilnego wymaga przeprowadzenia ponownej aktywacji i dodania urządzenia mobilnego do bankowości elektronicznej.

©2021 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Rzepinie.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin