Informacje » struktura Banku

Bank Spółdzielczy w Rzepinie działa na terenie powiatów: słubickiego, krośnieńskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego, świebodzińskiego, sulęcińskiego, żarskiego, z siedzibą centrali w Rzepinie.

Bankiem kieruje i zarządza Zarząd Banku Spółdzielczego, który jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu banku i jego jednostek organizacyjnych.

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego

 • Andrzej Radecki - Prezes Zarządu BS w Rzepinie
 • Piotr Radlicki - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 • Magdalena Szawelska - Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

Bank posiada jednostki organizacyjne:

 • Oddział w Rzepinie z Filią w Kowalowie,
 • Oddział w Gubinie z Filią na ul. Kosynierów 10 i Punktem kasowym w centrum Gubina,
 • Oddział w Cybince z Filią w Maszewie,
 • Oddział w Słubicach,

Rada Nadzorcza

 • 1. Trzemżalski Ryszard- Przewodniczący RN
 • 2. Piórkowska Elżbieta- Z-ca Przewodniczącego RN
 • 3. Przybył Tomasz- Sekretarz RN
 • 4. Janusz Kołodziński - Członek RN
 • 5. Kondracik Urszula- Członek RN
 • 6. Kozinoga Wiesław- Członek RN
 • 7. Rękawek Ryszard- Członek RN
 • 8. Woźniak Tomasz- Członek RN
 • 9. Włodzimierz Rogowski- Członek RN

Bank należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej zrzeszonej w SGB Banku w Poznaniu.

Kursy walut

Kursy walut BS Rzepin

1 EUR

1 USD

1 GBP

zobacz więcej

Rynkowe stopy procentowe

WIBOR, WIBID

zobacz więcej


Kalkulator kredytowy

Oblicz swoją zdolność kredytową

zobacz więcej

Generator druków

Narzędzie generuje druki wpłat

wypełnij

Realizacja portalu i administracja: Projektowanie stron internetowych Szczecin Kulikowski-it.pl