Ułatwiamy spłatę kredytów

Szanowni Klienci,
rozumiejąc trudną sytuację w jakiej się Państwo znaleźliście pragniemy poinformować, że Bank Spółdzielczy w Rzepinie opracował specjalną procedurę COVID, w oparciu o którą zarówno osoby fizyczne jak i firmy dotknięte skutkami zagrożenia epidemicznego, związanego w wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2, mogą ubiegać się o odroczenie spłat rat zobowiązań kredytowych zaciągniętych w naszym Banku.
Aby w tych trudnych chwilach nie obciążać dodatkowo Państwa finansów informujemy, że Bank nie pobiera żadnych opłat zarówno za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku dotyczącego odroczenia spłat jak również za odpowiednie zmiany w umowie o kredyt.

1. Osoby fizyczne mogą wnioskować o:
a) prolongatę rat kapitałowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
b) prolongatę rat kapitałowo-odsetkowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie
c) przesunięcie terminu odnowienia kredytu/limitu w ROR na okres max do 30.09.2020 r. (nie dotyczy automatycznych odnowień co 12 miesięcy)

2. Osoby prawne mogą wnioskować o:
a) prolongata rat kapitałowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
b) prolongatę rat kapitałowo-odsetkowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
c) przesunięcie terminu odnowienia kredytu na dzień maksymalnie 30.09.2020 r.

Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o zawieszeniu spłat kredytu będzie złożony przez Klienta wniosek, który można złożyć za pośrednictwem tradycyjnej poczty jak również poczty elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie).

Kroki jakie należy podjąć w celu skutecznego wnioskowania o odroczenie spłat rat kredytu:

Ważne informacje:
1) wszystkie dokumenty należy kierować na dedykowany adres mailowy tj. covid@poczta.bsrzepin.pl
2) bardzo ważnym jest aby we wniosku szczegółowo opisać uzasadnienie – jaki wpływ ma lub miał stan zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem koronawirusa na sytuację finansową klienta skutkująca koniecznością wnioskowania o prolongatę w spłacie kredytu

Pliki do pobrania w formacie .DOC

Pliki do pobrania w formacie .PDF (gotowe do druku)

Kursy walut

Kursy walut BS Rzepin

1 EUR

1 USD

1 GBP

zobacz więcej

Rynkowe stopy procentowe

WIBOR, WIBID

zobacz więcej


Kalkulator kredytowy

Oblicz swoją zdolność kredytową

zobacz więcej

Generator druków

Narzędzie generuje druki wpłat

wypełnij

Realizacja portalu i administracja: Projektowanie stron internetowych Szczecin Kulikowski-it.pl